นำเสนอบทความทั่วไป เกี่ยวกับแฟชั่น สุขภาพ ท่องเที่ยว ไลฟ์สไตล์

การทำความสะอาดและซักรีดเสื้อผ้า

วิธีการทำความสะอาด+ซักรีดเสื้อผ้า


1.การเตรียมผ้าก่อนซัก ควรปฏิบัติดังนี้

       1.1 ไม่ควรทิ้งผ้าสกปรกไว้นานเกินไป จะทำให้ซักยาก

       1.2 ตรวจรอยเปื้อน ถ้าเปื้อนไม่มาก สามารถซักออกหรือลบออกได้ง่าย ให้ปฏิบัติทันที แล้วนำไปซัก ถ้าเป็นรอยเปื้อนที่เปื้อนมาก ซักหรือลบยาก ให้แยกออกไปเพื่อกำจัดรอยเปื้อนต่างหาก

       1.3 ตรวจรอยชำรุด ถ้าชำรุดเล็กน้อย เช่น กระดุมหลุด ชายกระโปรงหลุด ควรซ่อมทันที แล้วจึงนำไปซัก ถ้าชำรุดมาก เช่น ขาด ก็แยกเพื่อนำไปซ่อมแซมตามวิธีที่เหมาะสม

       1.4 เสื้อ กระโปรง กางเกง ที่มีกระเป๋า ควรตรวจว่ามีสิ่งใดตกค้างอยู่บ้าง เช่น ผ้าเช็ดหน้า ธนบัตร หรือกระดาษเช็ดหน้า เก็บออกให้หมด เพราะถ้าเปียกน้ำ จะเสียทั้งของและเสื้อผ้า

       1.5 แยกผ้าสีตกซักต่างหาก ถ้าไม่แน่ใจว่าสีตกหรือไม่ ลองซักด้านใน เช่น สาบก่อน

       1.6 แยกผ้าสกปรกน้อยออกจากผ้าสกปรกมาก แยกเสื้อออกจากกระโปรงและกางเกง

       1.7 แยกผ้าสีออกจากผ้าขาว แล้วแยกซักคนละพวก

2.วิธีซักผ้าด้วยมือ เป็นการซักผ้าที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิม เป็นวิธีซักผ้าที่ต้องออกแรงขยี้หรือ ใช้แปรงผ้าที่ซัก เหมาะสำหรับผ้าที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษ หรือผ้าที่สกปรกมาก แต่วิธีนี้ใช้เวลา แรงงานมากกว่าซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้า ซึ่งข้อดีของการซักผ้าด้วยมือ คือ สามารถทำความสะอาดเฉพาะส่วนได้ด้วยวิธีซักผ้าด้วยมือมีดังนี้

       2.1 นำน้ำเปล่าผสมสารซักฟอกอย่างอ่อนใส่กะละมัง แช่ผ้าทิ้งไว้ประมาณ 15 – 20 นาที เพื่อให้น้ำผสมสารซักฟอกซึมเข้าไปในเนื้อผ้า และใยผ้าคายความสกปรกออกมา

 


 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาดเสื้อผ้าด้วยมือ

       1.ถังหรืออ่าง หรือ กะละมังสำหรับแช่และซักผ้าอย่างน้อย 2 ใบ

       2.แปรงซักผ้า ใช้แปรงผ้าในส่วนที่สกปรกมาก เช่น ปกเสื้อ ขอบแขน เป็นต้น

       3.กระดานสำหรับแปรงผ้า ใช้คู่กับแปรงสำหรับรองผ้าขณะแปรงผ้า

       4.ตะกร้าใส่ผ้า

 


 

ประเภทของสารกำจัดรอยเปื้อน

       1) ด่างและกรด เป็นสารกำจัดรอยเปื้อนที่ควรนำมาใช้เฉพาะที่ เป็นสารละลายอย่างอ่อน เช่น น้ำส้มสายชู ด่างอย่างอ่อน เช่น โซดาไบคาร์บอเนต แอมโมเนีย ซึ่งในการความสะอาดด้วยกรดและด่างนั้น เมื่อทำความสะอาดเสร็จแล้วจะต้องนำผ้าไปซักให้สะอาดทุกครั้ง

       2)สารฟอกขาว สารฟอกขาวที่นำมากำจัดรอยเปื้อนมีอยู่หลายชนิด เวลาใช้ต้องระมัดระวังเพื่อไม่ให้สารเหล่านี้ทำลายเนื้อผ้า สารฟอกขาวที่ใช้กำจัดรอยเปื้อน มีดังนี้

           2.1) สารฟอกขาวคลอรีน หรือโซเดียมไฮเปอร์คลอไรด์ เป็นสารฟอกขาวที่ใช้กันทั่วไป มักใช้กับผ้าฝ้าย ลินิน ไม่ควรใช้กับผ้าไหม ผ้าขนสัตว์ เมื่อใช้อย่าทิ้งไว้นาน ควรรีบล้างออกด้วยน้ำแล้วหยดกรดออกซาลิกลงไปที่รอยเปื้อนเพื่อทำให้คลอรีนซึ่งเป็นด่างเกิดความเป็นกลางก่อนนำผ้าไปซักทั้งผืน

           2.2) โซเดียมเปอร์บอเรตและกรดออกซาลิก เป็นสารที่ใช้กำจัดรอยเปื้อนของสนิมเหล็ก และหมึกได้ดี สารฟอกขาวชนิดนี้ จัดว่าอันตรายน้อยที่สุด แต่ต้องระวังการทำปฏิกิริยากับสีย้อมผ้า และไม่ควรใช้กรดออกซาลิกกับผ้าไหม

           2.3) โซเดียมไฮโดรซัลไฟด์ เป็นสารกำจัดรอยเปื้อนของรา หมึก สนิมเหล็ก น้ำผลไม้ สี โดยใช้โซเดียมไฮโดรซัลไฟด์ 1 ช้อนชา ผสมกับน้ำ 1 แก้ว แล้วให้รีบล้างออก และไม่ควรใช้สารนี้กับผ้าไหม

           2.4) ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ เป็นสารฟอกขาวชนิดอ่อน และสารนี้จะใช้ได้ดีเมื่อใช้แอมโมเนียผสม สามารถใช้ได้กับผ้าทุกชนิด

       3) สารละลาย สารกำจัดรอยเปื้อนประเภทสารละลาย ได้แก่ น้ำมันสน เบนซิน อีเทอร์โรเอทิลีน และแอลกอฮอล์ ใช้สำหรบกำจัดรอยเปื้อนประเภทที่มีส่วนผสมของน้ำมันและไขมัน เวลาใช้ควรใช้สำลีชุบและทดลองเช็ดด้านในของผ้าก่อน เช่น ตะเข็บ แนวพับ เป็นต้น เพื่อให้แน่ใจว่า ไม่เป็น

 


 

วัสดุที่ใช้ในการทำความสะอาดเสื้อผ้า

1. สารซักฟอก สารซักฟอกมีทั้งที่เป็นผง ก้อน และน้ำ ได้แก่ ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาซักฟอก ใช้สำหรับซักผ้าหรือทำความสะอาดของอื่น ๆ มีขายอยู่ทั่วไป ก่อนเลือกใช้ควรศึกษาฉลากข้างกล่องก่อนและปฏิบัติตามคำแนะนำในฉลากนั้นอย่างเคร่งครัด เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน และช่วยให้เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายที่ทำความสะอาดคงสภาพเดิมไม่เสียหาย

2. สารฆ่าเชื้อโรค นิยมนำมาทำความสะอาดเสื้อผ้า เช่น น้ำมันสน สารฟอกขาว คลอรีน นิยมซักผ้าที่ใช้ในห้องน้ำ ซักผ้าผู้ป่วย เป็นต้น

3. สารปรับผ้านุ่ม สารปรับผ้านุ่มเป็นสารที่มีส่วนผสม ของน้ำมันช่วยเคลือบผ้า ลดความกระด้างของผ้า และช่วยลดการดูดซึมของน้ำ ควรใช้เมื่อจำเป็น หรือนาน ๆ ครั้ง หรือหลังการซักทุก 2-3 ครั้ง

4.สารเพิ่มความขาว และความสดใสของผ้า สารเพิ่มความสดใสของผ้าในสารซักฟอก ส่วนมากจะใส่สารนี้ไว้ แต่ถ้าเป็นผ้าที่เราต้องการให้ดูสดใสยิ่งขึ้น ให้ใช้ครามซึ่งเป็นสารเคมี ความสดใสของผ้าขาว

 


 

ประโยชน์ของการทำความสะอาดเสื้อผ้า

            ทำให้เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่ใช้แล้ว สะอาด อยู่ในสภาพที่สามารถใช้การได้ใหม่ การทำความสะอาดเสื้อผ้าด้วยตนเอง และของสมาชิกในครอบครัว จะเป็นการฝึกให้เป็นคนรู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบ ช่วยประหยัดแรงงาน และประหยัดรายจ่ายของครอบครัว ปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดี มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใช้ความรู้ ความสามารถให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว

 


 

วิธีการรีดและซักชุดไทย ราคาแพงของคุณ

          ในบรรดาชุดต่างๆ ที่ผู้หญิงคนหนึ่งเลือกซื้อและทุ่มเงินมากมาย มาตั้งแต่จำความได้ คงไม่มีเครื่องแต่งกาย ชุดไหน ที่จะเป็นชุดที่พิเศษเท่าชุดเจ้าสาว ที่มีเพียงครั้งเดียว ในชีวิตที่จะได้สวมใส่ ชุดเจ้าสาวนั้นตามค่านิยม ปัจจุบันของไทย มักประกอบไปด้วย ชุดไทยแบบต่างๆและชุดกาวด์ ( gown ) หรือชุดแต่งงาน ในต่างประเทศ เจ้าสาว ( bride ) นิยมการซื้อชุด แล้วเก็บรักษาชุดแต่งงานหรือชุดแต่งงานไว้ เป็นมรดกตกทอด ไปสู่ลูกหลาน คนโปรด ของตนเอง การเก็บรักษาชุดของคน ต่างประเทศในแถบยุโรป จะใช้วิธีการส่งให้ร้านที่เป็นมืออาชีพ ให้เป็นผู้เก็บรักษาชุด ที่มีราคาแพง เอาไว้ให้ โดยจะมี วิธีการซักรีดและใช้สารเคมีเฉพาะ หากท่านต้องการดูหรือ ทราบรายละเอียด ก็สามารถหาดูได้จาก การเข้าดูใน youtube ก็ได้โดยใช้ keyword ในการ search ดีดีเช่น "wedding laundry service"

          เสียดายในเมืองไทยธุรกิจดังกล่าว ยังมีไม่แพร่แหลายนัก การดูแลรักษาชุด ที่สามารถทำได้ ก็คือการส่ง กับร้านซักรีด ที่เป็นลูกค้ากันมายาวนาน หรือสอบถาม จากร้านที่ไปซื้อ ชุดมา อนึ่งชุดที่ซื้อหรือสั่งตัดที่ร้านทางร้าน จะไม่นิยมซักก่อน ลูกค้าได้เห็น เพราะมักจะ มีการถกเถียงกับลูกค้า เพราะสินค้าจะไม่ทราบว่าเป็นมือหนึ่ง หรือมือสอง อีกเหตุที่ไม่ นิยมซัก คือ ผ้าที่มาจากกระบวนการทางการผลิต มีการ อาบน้ำยาเคลือบสี มาเป็นพิเศษ ดังนั้นดุลพินิจในการซักหรือไม่ซัก ชุด ชุดนั้นว่าที เจ้าสาวควรเป็นผู้คิด ทางเรามิได้ต้องการ ตีแผ่ การตัดสินใจ ของทางเจ้าสาวเอง จะดีที่สุด เพราะว่า หากคุณ รักที่จะสวยและใส่ชุด ที่เรียบเป็นพิเศษ ก็อาจจะสวมใส่ ไปเลย แต่ถ้าหากมาพิจารณาว่าชุดแต่งงานที่ คุณเจ้าสาว จะนำมาสวมใส่ได้นั้นผ่าน มือช่างตัดเย็บ ช่างปักมุก ช่างติดลูกไม้ ช่างอะไรต่อมิอะไร มากมาย คุณเจ้าสาวก็ลอง คิดดูว่าจะเลือก รักสวยงามหรือเพื่อความสบายใจ ของตนเอง อีกตัวอย่างหนึ่งร้านตัด ชุดแต่งงานบางแห่ง ยังขาดความรู้ ด้วยเป็นมือใหม่ เหมื่อนคุณ แล้วยังใช้สารเคมี บางชนิด เช่นการใช้ผ้ากาวบางชนิด ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญใน การตัดเย็บ ชุดแต่งงาน และชุดไทย ซึ่งมันช่วย ทำให้ชุดอยู่ทรง ตลอดจนการใช้วัตถุดิบอื่นๆใน การผลิตแล้วมีส่วนประกอบของ สารฟอร์มาลีน ซึ่งหากชุด ถูกนำส่งออกต่างประเทศ อาจจะถูก Reject จากประเทศทางฝั่งตะวันตก เมื่อตรวจพบ

          การรีดชุด ด้วยเตารีดนั้นควรรีดด้วยความร้อนต่ำ ระหว่าง ๑๑๐-๑๕๐ องศาเซลเซียส ขณะรีดควรมีผ้าฝ้าย หรือกระดาษ ไม่มีสีหนาๆ นำามาทับเข้าที่ด้านบน เพื่อป้องกันผ้า สัมผัสกับผิวหน้าของเจ้าเตารีดโดยตรง เพราะถ้าสัมผัสโดยตรง จะทำให้ความเงางาม ของตัวผ้าสูญเสียไปเร็ว

          การซัก ควรส่งร้านซักแห้งจะดีที่สุด แต่ถ้าต้องการซักเพราะเกิด รอยเปื้อนโดย ไม่ตั้งใจ ให้ใช้น้ำอุ่นผสมสบู่ แล้วใช้ผ้าอีกผืน จุ่มน้ำผสมน้ำสบู่ ป้ายคราบให้หลุดออกมา อย่างเบามือ ใช้ทิชชูซับน้ำให้แห้ง แล้วนำไปผึ่งในที่ร่ม การระมัดระวังและ เก็บรักษา ตรวจคราบสกปรก และทำความสะอาดให้เรียบร้อย จากนั้นผึ่งให้คงรูปเดิมในอากาศ ที่ถ่ายเทสะดวก ปราศจากฝุ่นละออง หากต้องรีดผ้าไหมเอง ให้พรมน้ำให้ทั่วผ้า ใส่ถุง พลาสติก แช่ไว้ในตู้เย็นมาก แล้วค่อยนำมารีดจะรีดได้ง่าย

 


 

การซักทำความสะอาดผ้าไหม

       - นำผ้าไหมลงชุบน้ำ ที่ผสมผงซักฟอก หรือน้ำยาซักผ้า
       - กดผ้าลงในน้ำ ขยี้เบาๆ ให้สื่งสกปรก เช่น คราบเหงื่อไคล ขี้ฝุ่น หลุดร่วงออกมากับน้ำ และห้ามใช้ แปรงขัดถู ผ้าไหม เด็ดขาด
       - นำ ผ้าไหม ที่ขยี้เบาๆ จนสะอาดแล้ว ขึ้นจากน้ำ บีบเบาๆ เพื่อไล่น้ำ ผงซักฟอกออก แล้วนำลงล้าง ในน้ำสะอาด จนหมด ผงซักฟอก
       - นำผ้าไหมขึ้นตาก โดยใช้ไม้แขวนเสื้อ บีบเบาๆ เพื่อไล่น้ำ ( ห้ามบิด จนเป็นเกลียว เพราะ จะทำให้เส้นไหม เสียรูป )
       - ตากในที่ร่ม ที่มีลมพัดผ่าน
 

การรีดชุดผ้าไหม
       ให้พรมน้ำ พอหมาด ให้ทั่วกัน รีดโดยใช้ไฟ ค่อนข้างแรง ผ้าไหมคุณภาพดี จะไม่ยับย่นง่าย ผ้าไหมไทย จึงสามารถ นำไป ตัดชุดได้ ทั้งบุรุษและสตรี ซึ่งมีความสง่างาม และ คุณสมบัติเฉพาะตัว ที่ทำให้ผู้สวมใส่ ภูมิใจ ในเอกลักษณ์ ของผ้าไทย

 


 

ขั้นตอนในการรีดผ้าดังนี้

        1. พรมน้ำผ้าที่จะรีด ตามลักษณะของเส้นใยที่ต้องการความชื้นมากหรือน้อย แล้วทิ้งไว้ประมาณ 5-10 นาที

        2. ปรับอุณหภูมิเตารีด ให้ความร้อนเหมาะสมกับชนิดของผ้าที่จะรีดตามตัวเลข หรือตัวหนังสือที่กำหนดไว้ ทดลองความร้อนด้วยการรีดด้านใน เช่น สาบเสื้อ

        3. ใช้วิธีรีดที่ถูกต้องตามส่วนต่างๆของเสื้อ เช่น รีดกดที่สันกลีบกางเกงเส้นโค้ง ตะเข็บของเสื้อหรือกางเกง รีดตามความยาวของเส้นใย ถ้ารีดตามขวางผ้าจะยืดเสียรูปทรง

       4. ขณะที่รีดผ้าควรให้สายเตารีดเรียบไม่ม้วนงอ เพราะจะทำให้สายเสียดสีกัน ทำให้ฉนวนหุ้มสายไฟไม่ทน อาจเกิดอันตรายได้

       5. ควรรีดผ้าหลาย ๆ ชิ้นในคราวเดียวกัน เพื่อเป็นการประหยัดไฟฟ้าและประหยัดเงิน

       6 ตามปกติน้ำประปาสามารถใช้กับเตารีดไอน้ำได้ แต่ถ้าคุณอยู่ในย่านน้ำที่ค่อนข้างกระด้าง ก็อาจทำให้เกิดคราบที่เตารีดได้ง่าย และอาจเป็นผลให้เตารีดเสียหายได้ ฉะนั้นหากไม่แน่ใจเรื่องคุณภาพน้ำ ให้ใช้น้ำกรองจะดีกว่าใช้น้ำยาอัดกลีบให้ถูกต้อง
       7. น้ำยารีดผ้าและอัดกลีบเป็นเครื่องมือในการรีดผ้าที่ยอดเยี่ยม แต่ต้องใช้อย่างเหมาะสม โดยฉีดผลิตภัณฑ์นี้ก่อนรีดผ้า แล้วปล่อยให้ซึมลงไปในเนื้อผ้าก่อนรีดทับ การปล่อยให้เนื้อผ้าดูดน้ำนาซักรีดลงไปจนหมดก่อน จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดคราบทั้งที่เตารีดและเสื้อผ้าของคุณด้ว

       8.ความรีดผ้าบาง ๆ ก่อน เช่น ผ้าเช็ดหน้าเป็นต้น

       9. ปิดสวิตช์และถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อรีดผ้าเสร็จแล้ว
 

การออกแรงกดในการรีดผ้า มี 2 แบบคือ

       การรีดทับ ซึ่งเป็นวิธีการรีดโดยใช้เตารีดยกทับผ้าทีละส่วน วิธีการนี้จะทำให้ผ้าเรียบเหมาะสำหรับผ้าที่พิถีพิถันและเสียรูปทรงได้ง่าย

      การรีดแบบไถ เป็นวิธีรีดผ้าโดยใช้มือไถไปมาส่วนบริเวณที่ต้องการรีดวิธีนี้จะทำให้รีดได้รวดเร็ว ถ้ารีดด้วยไฟแรงหรือรีดแรง ๆ พื้นผิวของผ้าอาจเสียหายหรือเกิดรอยตำหนิได้ หรือทำให้ผ้าเป็นมันเฉพาะส่วนที่เป็นรอยพับ เช่น ปลายแขน ชายกระโปรง เป็นต้น

 


 

ประเภทของเครื่องซักผ้า ก็เป็นอีกคุณสมบัติหนึ่งที่สามารถนำมาเป็นปัจจัยในการซื้อเครื่องซักผ้าได้ ดังนี้

เครื่องซักผ้าฝาบนสองถัง (กึ่งอัตโนมัติ) เหมาะสำหรับการซักในครั้งน้อย ๆ ข้อดีคือ สามารถซักได้หลายครั้งโดยไม่เปลี่ยนน้ำ มีราคาถูก แต่ข้อเสียคือต้องคอยย้ายผ้าไปมาระหว่างถังซักและถังปั่นหมาด ทำให้ไม่สะดวกมากเท่าที่ควร

เครื่องซักผ้าฝาบนหนึ่งถัง (อัตโนมัติ)
       มีราคาปานกลางถึงสูง เหมาะสำหรับคนที่มีพื้นที่ในบ้านน้อย รักความสะดวกสบาย เนื่องจากมีโปรแกรมให้เลือกใช้งานเยอะพอสมควร แต่ข้อเสียคืออาจจะมีโปรแกรมในการใช้งานไม่มากเท่ากับเครื่องซักผ้าแบบฝาหน้า

เครื่องซักผ้าฝาหน้า
      เหมาะสำหรับคนที่ต้องการให้ผ้าสะอาดหมดจด และถนอมเนื้อผ้าได้ด้วย รวมทั้งสามารถจุผ้าในการซักแต่ละครั้งได้มาก จึงเหมาะกับครอบครัวใหญ่ คุณสมบัติพิเศษคือสามารถซักผ้าได้สะอาดใกล้เคียงกับการซักมือมากที่สุด อีกทั้งยังใช้พลังงานในการซักน้อยกว่าเครื่องซักผ้าฝาบนด้วย ส่วนข้อเสียคือ มีราคาสูง อีกทั้งยังต้องให้ช่างผู้เชี่ยวชาญเป็นคนติดตั้งให้

เครื่องซักผ้า และอบผ้าในตัว (ฝาหน้า)
       เหมาะสำหรับคนที่มีปริมาณผ้าน้อย ๆ ซักผ้าบ่อยแต่ไม่เยอะ และมีพื้นที่ในการตากผ้าไม่มากนัก คุณสมบัติในการซักแบบเดียวกับเครื่องซักผ้าฝาหน้าธรรมดา แต่สามารถอบผ้าด้วยไอน้ำให้ผ้าของคุณแห้งได้โดยไม่ต้องเอาไปตาก และลดสารก่อโรคภูมิแพ้ได้ด้วยข้อเสียคือมีราคาสูง และการอบผ้าแม้จะสะดวกแต่ก็ยังไม่สะอาดปลอดภัยเท่ากับการปล่อยให้ผ้าของคุณโดนแสงแดดอยู่ดี

 


 

วิธีขจัดคราบต่างๆบนเสื้อผ้า

ใครที่กำลังมีปัญหาการขจัดคราบรอยเปื้อนออกจากเสื้อผ้าไม่หมด วันนี้เกร็ดความรู้มีเคล็ดลับการขจัดคราบมาฝากกัน....

สี
       ขจัดคราบโดย การใช้น้ำมันสนเช็ดบริเวณที่เปื้อนสี ทิ้งไว้สักพักแล้วจึงล้างออกด้วยน้ำสบู่ หรือใช้แอมโมเนียผสมน้ำ จากนั้นเอาผ้าที่เปื้อนสีแช่ไว้ครึ่งชั่วโมงแล้วนำไปซักด้วยผงซักฟอกธรรมดา รอยเลอะของสีจะหลุดออกจากเสื้อผ้า

ลิปสติก
       ขจัดคราบโดย การนำน้ำตาลทรายมาผสมน้ำ แล้วถูตรงบริเวณที่มีลิปสติกเปื้อน จากนั้นหาผ้าชุบน้ำแล้วเช็ดออก ส่วนอีกวิธีคือใช้ยาสีฟันหรือวาสลินทาตรงรอยเปื้อน แล้วเอาไปซักตามปกติคราบลิปสติกก็จะจางหายไป

 

 

กลับหน้าแรก